xoves, 9 de xullo de 2020

Tempo Ordinario: 15ª semana
12 de xullo: domingo 15 do Tempo Ordinario

Evanxeo: Mt 13, 1-23 (Lectura breve: Mt 13, 1-9)
Naquel día Xesús saíu da casa e foi sentar á beira do mar. Tanta era a xente reunida ao pé del, que tivo que subir e sentar nun bote, mentres a xente toda ficaba na beira. E faloulles de moitas cousas en parábolas. Dicía:
—Dunha vez saíu un labrego a sementar. E, ao botar a semente, parte dela foi caendo polo camiño adiante; viñeron os paxaros e comérona. Outra caeu entre as pedras, onde a penas había terra; e naceu de contado, porque a terra non tiña fondura; pero, non ben saíu o sol, queimouna, e, como non tiña raíz, secou. Outra parte caeu na silveira e, ao medraren as silvas, afogárona. Outra caeu en boa terra, dando froito: unha, cen; outra, sesenta; outra, trinta. Quen teña oídos que escoite!
***
E achegándose os discípulos, dixéronlle:
—¿Por que lles falas en parábolas?
El respondeulles:
—Porque a vós concedéusevos coñecer os misterios do reino dos Ceos, pero a eles non. Pois a quen ten daráselle ata sobrarlle; pero a quen non ten, aínda o que ten se lle quitará. Por iso fálolles eu en parábolas, porque mirando non ven e escoitando non oen nin entenden. Cúmprese así neles o que profetizara Isaías, cando dicía:
Oír oiredes, pero non entenderedes; ollar ollaredes, pero non veredes. Porque o corazón deste pobo está insensibilizado; endureceron os seus oídos e pecharon os seus ollos, para non veren cos ollos, nin oíren cos oídos, nin entenderen co seu corazón, nin se converteren para que eu os cure.
Ditosos, en troques, os vosos ollos, porque ven, e máis os vosos oídos, porque oen! Pois asegúrovos que moitos profetas e xustos desexaron ver o que vós vedes e non o viron, e oír o que vos oídes e non o oíron.
Escoitade, logo, vós a parábola do sementador. Sempre que unha persoa escoita a palabra do reino e non a entende, vén o Maligno e repáñalle o sementado no seu corazón; esa é a semente que caeu no camiño. A que caeu entre as pedras vén ser aquela persoa que, escoitando a palabra, de seguida recibe con alegría; pero, ao non ter raíz e ser inconstante, así que veñen as dificultades ou a persecución por causa da palabra, deseguida abandona. A que cae na silveira vén ser aquela persoa que escoita a palabra, pero as preocupacións do mundo e o engado das riquezas afogan a palabra e queda sen dar froito. Pero a que foi sementada en boa terra vén ser aquela persoa que escoita a palabra e a comprende; esta si que dá froito e produce nun caso cento, noutro sesenta e noutro trinta.

xoves, 2 de xullo de 2020

Tempo Ordinario: 14ª semana

5 de xullo: domingo 14 do Tempo Ordinario

Evanxeo: Mt 11, 25-30
Nunha ocasión dixo Xesús:
—Bendito sexas, meu Pai, Señor do ceo e máis da terra, porque lles escondiches estas cousas aos sabios e aos prudentes e llas revelaches á xente humilde. Si, meu Pai, bendito sexas por che agradar iso así. Meu Pai ensinoume todas as cousas e ninguén coñece o fillo agás o Pai, nin coñece ninguén o pai agás o Fillo e aquel a quen o Fillo llo queira revelar.
Achegádevos a min todas as persoas que estades cansas e oprimidas, que eu vos aliviarei. Cargade co meu xugo e aprendede de min, que son bo e humilde de corazón e atoparedes acougo para as vosas almas; porque o meu xugo é doado de levar e a miña cara liviá.

mércores, 24 de xuño de 2020

Tempo Ordinario: 13ª semana

28 de xuño: domingo 13 do Tempo Ordinario

Evanxeo: Mt 10, 37-42
Nunha ocasión díxolles Xesús aos seus discípulos:
—Quen ama a seu pai ou a súa nai máis cá min, non é digno de min. E quen ame a seu fillo ou a súa filla máis cá min, non é digno de min. E quen non carga coa súa cruz e me segue, non é digno de min. Quen trate de conservar a vida, perderaa; pero quen a perda por min, ese conservaraa.
Quen vos recibe a vós, recíbeme a min; e quen me recibe a min, recibe ao que me mandou. Quen recibe a un profeta por ser profeta, terá recompensa de profeta; quen recibe a un xusto por ser xusto, terá recompensa de xusto. E quen dea de beber a un destes pequenos, aínda que soamente sexa un vaso de auga fresca por ser discípulo meu, asegúrovos que non perderá a súa recompensa.

xoves, 18 de xuño de 2020

Tempo Ordinario: 12ª semana

21 de xuño: domingo 12 do Tempo Ordinario

Evanxeo: Mt 10, 26-33
Unha vez díxolles Xesús aos seus discípulos:
—Non teñades medo, que non hai cousa encuberta que non se acabe descubrindo, nin cousa oculta que non se acabe sabendo. O que vos digo na escuridade faládeo á plena luz; e o que oídes ás agachadas pregoádeo dende as azoteas.
Non lles teñades medo aos que matan o corpo, pero non poden matar a alma; temede máis ben a aquel que pode arruinar o corpo e a alma no inferno. ¿Non se venden un par de pardais por catro patacos? E non cae o primeiro no chan sen o consentimento do voso Pai.
Pois vós mesmo tendes contados os pelos todos da cabeza. Así que non teñades medo, que vós valedes máis ca todos os pardais xuntos. Todo o que volva por min diante da ente tamén eu hei volver por el diante de meu Pai celestial. Pero quen me negue diante da xente eu negareino a el diante do meu Pai celestial.

xoves, 11 de xuño de 2020

Tempo Ordinario: 11ª semana

14 de xuño: Santísimo Corpo e Sangue de Cristo, solemnidade

Evanxeo: Xn 6, 51-58
   Nunha ocasión díxolles Xesús aos xudeus:
   —Eu son o pan vivo que baixou do ceo; se alguén come deste pan, vivirá para sempre, e o pan que eu darei é a miña carne para a vida do mundo.
   Discutían entón entre eles os xudeus:
   —¿Como pode este darnos a comer a súa carne?
   Díxolles Xesús:
   —Con toda verdade volo aseguro: se non comedes a carne do Fillo do Home e non bebedes o seu sangue, non teredes vida en vós. Quen come a miña carne e bebe o meu sangue, ten vida eterna e eu resucitareino no derradeiro día. Pois a miña carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida.
   Quen come a miña carne e bebe o meu sangue, permanece en min  e eu nel. Do mesmo xeito que o Pai  que me mandou vive e eu vivo polo Pai, así tamén quen me coma vivirá por min. Este é o pan que baixou do ceo; non semellante ao que comeron os vosos pais, que mesmo así morreron; quen come este pan vivirá para sempre.

mércores, 3 de xuño de 2020

Tempo Ordinario: 10ª semana
  
7 de xuño: Solemnidade da Santísima Trindade

Evanxeo: Xn 3, 16-18
Tanto amou Deus o mundo, que lle deu o seu Fillo unixénito, para que todo o que cre nel non se perda, senón que teña vida eterna. Non mandou Deus o Fillo ao mundo para que xulgue o mundo, senón para que por el se salve o mundo. O que cre nel non é xulgado; mais o que non cre xa está xulgado, porque non creu no Fillo unixénito de Deus.

mércores, 27 de maio de 2020

Tempo Ordinario: 9ª semana
31 de maio: Domingo de Pentecoste

Evanxeo: Xn 7, 37-39
   No derradeiro día, o máis grande da festa, púxose Xesús de pé e gritou:
   —Se alguén ten sede, que veña onda min e beba. Como di a Escritura, a quen cre en min abrollaranlle do seu ventre regueiros de auga viva.
   (Isto dicíao do Espírito que habían recibir cantos cresen nel, porque aínda non había Espírito, porque Xesús no fora aínda glorificado.)

mércores, 20 de maio de 2020

Tempo de Pascua: 7ª semana

24 de maio: Solemnidade da Ascensión do Señor

Evanxeo: Mt 28, 16-20
   Daquela os once discípulos fóronse para Galilea ao monte onde Xesús os citara. E, véndoo, prostráronse ante el, aínda que algúns dubidaban. Xesús achegouse a eles e díxolles:
   —Déuseme todo poder no ceo e máis na terra. Ide, pois, e facede discípulos meus a todos os pobos, bautizándoos no nome do Pai e do Fillo e do Espírito Santo, ensinándolles a gardar cano vos mandei. Asegúrovos que eu estarei sempre convosco ata a fin do mundo.