Quen somos?

Mosteiro de Sobrado dos Monxes

Nacida en 1994, en Sobrado dos Monxes, a Escola de Espiritualide pretende dende o seu comezo contribuír á encarnación da experiencia evanxélica na vida real.  Non busca ser un grupo ou movemento aparte, senón axudar á promoción dunha fe que alimente a propia vida e fomente o compromiso.

BUSCAMOS:
Comprender, celebrar e vivir a fe dun xeito renovador.
Sermos un espazo de celebración, oración, busca, encontro e comunicación de experiencias.
Reforzar o compromiso e a participación nas parroquias, comunidades, asociacións...

OFRECEMOS:
Unha formación permanente en ciclos de catro anos:
  1. Deus crea por amor
  2. A revelación divina na realización humana
  3. Xesús hoxe
  4. A Igrexa, sacramento de salvación
PARTICIPAMOS:
Todas as persoas preocupadas por unha fe actualizada e adulta, sen distinción de xénero, idade, estado ou ocupación.

DINÁMICA:

Pola maná:
  • Oración comunitaria.
  • Exposición teolóxica e diálogo do curso que corresponda.
Pola tarde:

          Grupos da tarde (cada curso terá a súa temática)

         Celebración da Eucaristía


EQUIPO COORDINADOR:
Xabier Blanco Vilar
María Cancelo Baquero
José María Fernández Vázquez
Lois Ferradás Blanco
Ana González Rodríguez
Nuria Núñez Elisseche
Manuel Regal Ledo
Xaquín Rodríguez Pomares
Elvira Santos Pena
Carme Soto Varela
Andrés Torres Queiruga
Carmen Turnes Negreira
Marisa Vidal Collazo
Pilar Wirtz Molezún