13 maio, 2022

Tempo de Pascua: 5ª semana

 15 de maio: Domingo 5º de Pascua

1ª lectura: Feit 14, 21b-27. Salmo 144, 8-9. 10-11. 12-13ab.
2ª lectura: Ap 21, 1-5a.

Evanxeo: Xn 13, 31-33a. 34-35

Cando Xudas saíu do cenáculo, díxolles Xesús:
—Agora queda glorificado o Fillo do Home e Deus queda glorificado nel. Se Deus queda glorificado nel, tamén Deus o glorificará a el e hao glorificar axiña.

Meu fillos, só un pouquiño estarei convosco. Douvos un mandamento novo: amádevos uns a outros; como eu vos amei, amádevos tamén entre vós.

Nisto coñecerán todos que sodes os meus discípulos: se vos tedes amor uns a outros.

05 maio, 2022

Tempo de Pascua: 4ª semana8 de maio: Domingo 4º de Pascua

1ª lectura: Feit 13, 14. 43-52. Salmo: 99, 2. 3. 5.
2ª lectura: Ap 7, 9. 14b-17.

Evanxeo: Xn 10, 27-30

Naquel tempo Díxolles Xesús aos fariseos:
—As miñas ovellas escoitan a miña voz; eu coñézoas e elas séguenme; eu doulles vida eterna, e non se perderán para sempre; ninguén mas quitará da man.

Meu Pai, que mas deu, é máis ca todos, e ninguén pode repañalas da man do Pai. Meu Pai e máis eu somos un.

29 abril, 2022

Traballo entre sesións

 


(3 de abril - 7 de maio)

Deus crea por amor

Lecturas:

TORRES QUEIRUGA, A., Recuperar a creación. Por unha relixión humanizadora. SEPT, 1996
- Deus crea por amor (Cap. II, páxs. 91-108)
- Culpa, pecado e perdón (Cap. V, páxs. 201 - 245)

Cuestións que poden ir orientando a túa lectura:

1. Onde está Deus para ti? No ceo? Na igrexa? Nas cousas que estás a facer? Nas persoas que encontras?

2. Deus está quieto, ollando o que facemos? Intervén nalgunhas ocasións importantes? Está sempre actuando: como?

3. Como sitúas a Deus na enfermidade, túa ou das outra persoas? Como lle rezas?

4. Por que pensas que facemos o mal, mesmo moitas veces sen que o queiramos? Ou querémolo sempre?

5. Como pensas que te mira Deus cando te sentes culpable?

6. Pensaches algunha vez que “o teu” (ou o de outras persoas) non tiña perdón de Deus?

7. Por que non debemos pecar? Porque o manda Deus? E se Deus non existise o se , existindo, non o mandase?

8. Que significou na túa vida a confesión? Como a viviches? Como a vives agora?

9. Ten ou non ten razón o irmán do Fillo pródigo?

10. Hai dereito a que Deus perdoe tamén a Hitler ou a Pinochet?


3ª Encontro Escola de Espiritualidade curso 201 / 2022


GOZANDO CO PAPÁ/MAMÁ DA CASA COMÚN

Coresma: tentacións: encontro co Deus de Xesús.

Cantiga
SEÑOR, DEUS NOSO, QUE ADMIRABLE É O TEU NOME
EN TODA A TERRA, EN TODA A TERRA.

Salmo 139
 Señor, ti óllasme a fondo e coñécesme ben,
ti sabes cando sento e me levanto,
penetras nos meus pensamentos desde lonxe.
Ti compréndesme cando me movo e cando estou quedo,
os meus camiños sonche todos familiares.

Aínda non chegou a palabra á miña lingua
e xa ti, Señor, a coñeces enteira.
Envólvesme por detrás e por diante
e sobre min tes posta a túa man.
Admirable por demais me resulta este saber,
tan alto que non o alcanzo.

Onde podería arredarme do teu alento?
A onde podería fuxir da túa presenza?
Se subo ao ceo, alí estás ti;
se baixo ao abismo, estás presente

Se me ergo nas ás da aurora
e emigro ao extremo dos mares,
ata alí me leva a túa man
e me colle a túa dereita.

Se digo:
“Que polo menos me encubran as tebras
e que a luz ao me redor se faga noite”,
as mesmas tebras non son para ti escuras
e a noite éche clara coma o día:
tanto che ten a luz como as tebras.

Ti formaches as miña entrañas,
tecíchesme no seo da miña nai.
Bendígote polo prodixio que hai en min,
as túas obras son marabillosas.

Ti coñecías a fondo o meu espírito,
non che estaba oculta a miña esencia
cando no segredo era formada,
tecida no fondo da terra.

O meu embrión víano os teus ollos
e escribíanse xa no teu libro
os días todos que habían vir,
sen que existise aínda o primeiro.

Que preciosos atopo, Deus, os teus proxectos!
Que grande o seu conxunto!
Se os quixese contar, son máis ca a area;
se chegase ata a fin, aínda quedarías ti.

Se comprendesen, Señor, os malvados,
se abandonasen a súa violencia!
Que non se rebelen contra ti,
que non persistan nos seus proxectos!

Non quero odiar as persoas que te odian,
quero amar como ti amas.
Amarei con amor cumprido,
quéroas ter por amigas miñas.

Que sorte teño, meu Deus,
con que ti me olles a fondo,
con que coñezas o meu corazón,
me observes con amor
e coñezas os meus sentimentos!
Que a túa ollada endereite os meus vieiros
e me guíe polo camiño verdadeiro.

Noso Pai/Nai: Misterio próximo, familiar, que urxe á irmandade e non se da sen ela. Peticións do Noso Pai/Nai abertas.