24 maio, 2023

Tempo Ordinario: 8ª semana28 de maio: Pascua de Pentecoste

1ª lectura: Feit 2, 1-11. Salmo: 103, 1ab e 24ac. 29bc-30. 31 e 34.
2ª lectura: 1Cor 12, 3b-7. 12-13.

Evanxeo: Xn 7, 37-39

Naquel día, o primeiro da semana, ao serán, estando pechadas as portas onde estaban os discípulos, por medo dos xudeus, chegou Xesús e, poñéndose no medio, díxolles:
—“Paz convosco.”

Dito isto, mostroulles as mans e mais o costado. Os discípulos alegráronse, vendo o Señor.

El díxolles outra fez:
—“Paz convosco: como o Pai me mandou a min, tamén eu vos mando a vós.”

E dito isto, alentou sobre eles e díxolles:
—“Recibido o Espírito Santo: a quen lles perdoedes os pecados, quedaranlles perdoados; a quen llelos rete3ñades, quedaranlles retidos.”.

17 maio, 2023

Tempo de Pascua: 7ª semana21 de maio: Ascensión do Señor

1ª lectura: Feit 1, 1-11. Salmo: 46, 2-3. 6-7. 8-9.
2ª lectura: Ef 1, 17-23.

Evanxeo: Mt 28, 16-20

Naquel tempo, os once discípulos foron a Galilea, ao monte onde Xesús os citara. Vendo a Xesús prostráronse perante el, aínda que algúns dubidaban.

Entón acercouse Xesús a díxolles:
—“Déuseme todo poder no ceo e mais na terra. Ide, pois, e facede discípulos meus a todos os pobos, bautizándoos no nome do Pai e do Fillo e do Espírito Santo, ensinándolles a gardar canto vos mandei. Asegúrovos que eu estarei sempre convosco ata a fin do mundo.”

10 maio, 2023

Tempo de Pascua: 6ª semana14 de maio: Domingo 6 de Pascua

1ª lectura: Feit 8, 5-8. 14-17. Salmo: 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 e 20.
2ª lectura: 1Pe 3, 15-18.

Evanxeo: Xn 14, 15-21

Nunha ocasión díxolles Xesús aos seus discípulos:
—“Se me amades, gardaredes os meus mandamentos, e eu rogareille ao Pai, e daravos outro Paráclito para que decote estea convosco: o Espírito da Verdade.

O mundo non o pode acoller, pois non o ve nin o coñece; mais vós coñecédelo, pois permanece onda vós e está en vós.

Non vos deixarei orfos; logo volvo onda vós. Un pouquiño máis e o mundo xa non me verá; pero vós habédesme ver, que eu vivo e tamén vós habedes vivir.

Naquel día coñeceredes que eu estou en meu Pai e vós en min, e eu en vós. Quen ten os meus mandamentos e os garda, ese ámame; o que me ama será amado por meu Pai e eu amareino e manifestareime a el.

03 maio, 2023

Tempo de Pascua: 5ª semana7 de maio: Domingo 5 de Pascua

1ª lectura: Feit 6, 1-7. Salmo: 32, 1-2. 4-5. 18-19.
2ª lectura: 1Pe 2, 4-9.

Evanxeo: Xn 14, 1-12

Nunha ocasión díxolles Xesús aos seus discípulos:
—“Non vos agoniedes: crede en Deus e mais crede en min. Na casa do meu Pai hai moitas moradas; doutro xeito, teríavos dito que vos ía arranxar un lugar?

E cando vaia e vos arranxe un lugar, volverei e collereivos comigo, para que, onde estea eu, esteades tamén vós. E a onde eu vou, vós ben sabedes o camiño.”

Dille Tomé:
—“Señor, se non sabemos onde vas, como imos saber o camiño?”

Xesús respondeulle:
—“Eu son o camiño, a verdade e a vida: ninguén chega onda o Pai máis ca por min. Se me coñecésedes, coñeceriades tamén a meu Pai; aínda que xa desde agora o coñecedes e o tedes visto.”

Filipe díxolle:
—“Señor, móstranos o Pai e abóndanos.”

Xesús replicoulle:
—“Pero, Filipe, levo tanto tempo convosco e aínda non me coñeces? Quen me viu a min, viu o Pai. Como dis entón: “Móstranos os Pai”?

Non cres que eu estou no Pai e o Pai en min? As palabras que eu vos digo non as falo pola miña conta; é o Pai, que permanece en min, que fai as súas obras.

Crédeme que eu estou no Pai e o Pai en min. Se non, polo menos crede por esas mesmas obras.

Con toda verdade volo aseguro: quen cre en min fará el tamén as obras que eu fago, e faraas meirandes aínda, pois estou para irme onda o Pai.”