Matrícula

MATRÍCULA


IMPORTE MATRÍCULA: 40,00 € (con posibilidade de becas)


TRÁMITE DOCUMENTACIÓN MATRÍCULA:
  1. Data límite: 15 de outubro
  2. Facer ingreso dos 40,00 na conta: ES07-2080-0500-5330-4004-3431   IMPORTANTE: Pór no concepto do pagamento o nome da persoa que se matricula
  3. Cumprimentar a ficha de matricula. Descargar impreso
  4. Remitir o xustificante de ingreso  e a ficha por correo electrónico ou postal á Secretaría da Escola:
Avda. Vilagarcia 13 – 2º E 15706.-SANTIAGO DE COMPOSTELA
Correo-e: turnesnegreira@gmail.com
Tfono: 981 591 118 / 680 184 922

Calquera dúbida ou información dirixirse á Secretaría.