30 maio, 2013

2 de xuño: Solemnidade do Corpo e do Sangue de Cristo


Evanxeo: Lc 9,11b-17
 
Comentario:

O evanxeo de hoxe non describe unha celebración eucarística, onde o Corpo e o Sangue de Cristo sexan expresamente mostrados e expresamente recoñecidos e comungados pola xente con agradecemento, pero ábrenos un moi interesante fondo desde o que poder comprender de forma conveniente o sentido, a orientación dunha celebración cristiá da Eucaristía, e polo tanto tamén o sentido do recoñecemento, acollida e adoración agradecida do Corpo e do Sangue de Cristo.

23 maio, 2013

26 de maio: Solemnidade da Santísima Trindade


Evanxeo: Xn 16,12-15

Comentario:

Pechando todo o tempo de Pascua, despois das celebracións finais da Ascensión e de Pentecoste, vivimos a solemnidade da Santísima Trindade. É unha maneira de dicir que todo o que no ano litúrxico vivimos, todo o que vivimos dentro e fóra do ano litúrxico, toda a nosa vida, toda a vida de todo canto é e existe, está dentro do marco simple e marabilloso, vivo e amante de Deus, a quen recoñecemos coma Pai/Nai que de forma permanente nos crea para a vida digna, completa, redonda, eterna; a quen recoñecemos coma Fillo, nun estoupido solidario de Deus, que en Xesús se nos amosou feito ser humano dunha maneira asombrosa; a quen recoñecemos coma ese potencial de forza e calor que é o Espírito. Se caésemos na conta de tanto don, de tanto privilexio! Quizabes afeitos/as a oír e dicir, a repetir isto con tanta rutina cada día, perdemos o sentido do asombro, e deixamos de vivir co inmenso gusto, forza e agradecemento que supón sabernos arroupados/as na vida por esta presenza viva de Deus.

16 maio, 2013

19 de maio: Domingo de Pentecoste


Evanxeo: Xn 20,19-23

Comentario:

En Pentecoste, aos 50 días da Pascua, na Igrexa celebramos o que foi unha realidade manifesta naquelas persoas e comunidades primeiras: que se deixaron regalar e encher co Espírito Santo de Xesús, e con ese Espírito dentro foron capaces de manter vivo o aire de Xesús, o seu estilo de vida, a súa ilusión absoluta por Deus e o seu servizo sen medida por todas as persoas, maiormente polas máis débiles e marxinais, por calquera razón que fose. Foron capaces de crear unha comunidade cristiá con Xesús no centro, ao redor do recordo, da palabra, do Espírito de Xesús. Celebramos esta festa de Pentecoste coa esperanza de que tamén nos pase a nós o que lles pasou aqueles primeiros homes e mulleres que se deixaron levar polo Espírito de Xesús, nos tempos de hoxe, que boa falta nos fai.

14 maio, 2013

Conversacións co cardeal Jorge Bergoglio, sj.


Chegou ás nosas mans este libro, en formato PDF, sobre o Papa Francisco, editado en Bos Aires no 2010, cando aínda era arcebispo de Bos Aires. Parécenos interesante, porque nel aparece xa o pensamento e a práctica pastoral que agora está sementando esperanza na Igrexa. Por iso volo presentamos aos seguidores e seguidoras do noso blog por se é do voso interese.

O ligazón é o seguinte:

11 maio, 2013

Cine, salud y algo más

     De nuevo os animo a ir al cine. “Bárbara” es una película que merece la pena. Premiada en el Festival de Berlín 2012 (Oso de Plata al mejor director), va exponiendo, no solo la amargura producida por la falta de libertad, sino la transformación de una persona que, por efecto de las relaciones humanas, da un giro en su vida y prioriza el bien del oprimido (en este caso, oprimida) sobre su confort personal y su ansia de libertad.

08 maio, 2013

12 de maio: Domingo VII de Pascua (C)


Evanxeo: Lc 24, 46-53

Comentario
 
Estamos ante o texto final do evanxeo de Lucas. As primeiras persoas cristiás tiveron unhas vivencias intensas ao redor da morte e da resurrección de Xesús. Esas vivencias intensas os evanxelistas plasmáronas en relatos, e, uns máis ca outros, tamén as diversificaron no tempo e no espazo: resurrección, encontros con Xesús, don do Espírito, Ascensión, sendo que todo este conxunto de realidades forman unha unidade que ten por centro a resurrección de Xesús. O evanxeo de hoxe empeza poñendo na boca de Xesús un precioso resume do experimentado polos seus primeiros seguidores e seguidoras, e conclúe cun relato un pouco simplista, simbólico, do feito mesmo da Ascensión.

04 maio, 2013

Ecos da carta de Manolo Regal

Recibín a carta de Manolo Regal, e despois dunha lectura emocionada, dinme conta que esta carta é un documento valiosísimo porque está escrito desde a experiencia e polo tanto o que comunica ten unha base tan real como a vida mesma. Decidín utilizalo como material de traballo nun grupo ao que estou acompañando, un grupo de mulleres comprometidas coa Igrexa de Xesús, que tratan de ir crecendo xuntas na fe, vivindo a súa propia vida desde unha espiritualidade baseada na experiencia do Deus que nos crea por amor.

01 maio, 2013

5 de maio: Domingo VI de Pascua (C)


Evanxeo: Xn 14, 23-29

Comentario:

Seguimos de conversa con Xesús, Xesús resucitado, presente nas nosas vidas. Seguimos escoitando a súa explicación sobre as maneiras de ir vivindo día a día esa presenza. Queremos escoitalo sen deixar de lado nada do que somos e vivimos, nada do que é e está vivindo a sociedade da que formamos parte, os veciños e veciñas, os irmáns e irmás que fan connosco comunidade cristiá e/ou pobo. Temos diante ese reto anunciado por Rahner: a cristiá do presente e do futuro inmediato ou será mística ou non será cristiá/án. Queremos acceder a esa condición de místicas/os, guiados polo grande místico que foi o evanxelista Xoán e os homes e mulleres que formaron a súa escola de espiritualidade e de vida. Pero unha mística para andar pola casa, pola familia, pola historia; unha mística cos pés na terra, apegada ás persoas máis débiles, unha mística de ollos abertos. Coma a de Xesús.

Cuarto EncontroSigno: 

Cruz, luz, recipiente con auga, ramo de loureiro.
Para a quinta sesión


Lecturas:
TORRES QUEIRUGA, A., Recuperar a creación. Por unha relixión humanizadora. SEPT, 1996
- Deus crea creadores (Cap. III, páxs. 109-160)
- Máis alá da oración de petición (Cap.VI, páxs. 247-295) GUERRA CAMPOS, M., La confesión de un creyente no crédulo.

Verbo divino, Estella (Navarra), 1998.