29 marzo, 2023

Semana Santa 2023
SEMANA SANTA

Desde as orixes do cristianismo os seguidores e seguidoras de Xesús percibiron que a morte de Xesús e todo o que a rodeara tiña un especial interese e significado. Por iso desde os primeiros momentos lle prestaron especial atención aos relatos da Paixón que circulaban de comunidade en comunidade.

Desde o comezo do cristianismo tamén se celebraron con especial devoción os acontecementos que Xesús viviu nos derradeiros días da súa vida ata a súa morte, e con eles o misterio da súa resurrección.

Non é que a morte e a resurrección de Xesús teñan un sentido máxico. A morte e a resurrección de Xesús hai que velas intimamente unidas a toda a súa vida, ao seu estilo de vida e ás consecuencias que ese estilo de vida lle trouxeron a Xesús. Así a súa vida, a forza de tanto amar, de tanto servir ás persoas máis débiles, marxinais e pecadoras, acabou sendo unha vida aborrecida por xentes ligadas ao poder, que o levaron á morte. Pero, por iso mesmo, a súa morte acabou sendo unha morte gloriosa para o mesmo Xesús, e unha fonte de luz, de vida e de esperanza para todos os homes e mulleres que se queiran achegar con confianza a esta fervenza de amor e de solidariedade.

A vida de Xesús orienta as vidas das persoas que o queremos seguir. A morte de Xesús fortalece a quen coma el se enfronta, servindo, cos poderes do mal. A resurrección de Xesús encabeza e esclarece a nosa propia resurrección, cando a nosa vida é unha vida que se desenvolve na busca sincera do querer de Deus no respecto e servizo á xente.

Quizais estamos afeit@s a vivir a Semana Santa con certa rutina. Unha mágoa! ¿E se intentásemos vivila a fondo, ao pé de Cristo, en comunidade, andando con el os camiños todos que o levaron do domingo de Ramos á Pascua de Resurrección? Seguro que nos había facer moito ben como persoas, como cristiás, como cidadáns.

26 marzo, 2023

Traballo entre sesións curso 2022-2023

  


(18 de marzo - 22 de abril de 2023)

A revelación divina na realización humana

LECTURAS:

José Luis Sicre, Introducción al Antiguo Testamento. Verbo Divino, Estella (Navarra), 253-288 (primeira edición, 1993); 313-370 (segunda edición, 2013).Cuestións que poden ir orientando a túa lectura:

1.- Que se entende por "teoloxía deuteronómica"? Desapareceu ou continúa presente?
2.- Que che parece o modo de pensar e vivir a vida que ten o Qohelet?
3.- Discute un pouco cos amigos de Xob: non hai moita xente que pensa coma eles?
4.- Revelación e sabedoría da vida: de verdade anda Deus entre os pucheiros?
5.- Os Salmos como oración: fala Deus? Falamos nós?
6.- Que salmo ou salmos che gustan máis? Como che inflúen?

Oración para acompañar a lectura e o estudo

Grazas, meu Deus, porque non es un Deus calado e ensimismado.
Grazas porque che gusta contarte, para que todos, todas, gocemos de ti e do teu proxecto solidario. 
Grazas polas persoas que co seu traballo, co seu estudo, cos seus escritos, sobre todo coa súa solidariedade amante, persoal e social, nos falan de ti con verdade, afecto e atracción. 
Que nunca che pechemos as portas cando chamas.
Que en todo momento nos atopes dispostos a escoitarte e a seguirte, en comunidade, arredor de Xesús, coma irmás e irmáns que camiñan facendo pobo, facendo comunidade, cara á plenitude, cando todos e todas sexamos unha en ti, tecidas/os polos fíos de amor cos que ti pacientemente vas tecendo as nosas vidas fráxiles. Amén.


4º Encontro curso 2022-2023
1. Cal é o noso lugar agora mesmo? Onde estamos? Estamos en Deus, na Casa Común. Fondamente interligados/as, interdependentes. Minerais, plantas, animais, seres humanos. Repasamos os momentos desta mañá.


2. Escoitamos a cantiga: TUDO ESTÁ INTERLIGADO. (De Pe. Cireneu Kuhn)

TODO ESTÁ INTERLIGADO
COMO SE FÓSEMOS UN,
TODO ESTÁ INTERLIGADO
NESTA CASA COMÚN.
1.
O coidado coas flores do xardín,
coas fragas, os ríos e mananciais,
o coidado co aire e os biomas,
coa terra e máis cos animais.
O coidado co ser en xestación,
coas crianzas o amor especial
o coidado cos doentes e velliñ@s,
polos pobres opción preferencial.
Porque todo está…

2.
A loita polo pan de cada día,
polo traballo, saúde, educación,
a loita por librarnos do egoísmo
e a loita contra toda corrupción.
O esforzo contra o mal do consumismo,
a busca da verdade e do ben,
valerse do tempo de descanso,
da beleza deste mundo e do alén.
Porque todo está…

3.
O diálogo na escola e na familia,
entre pobos, culturas e relixións,
os saberes de ciencia e da política,
da fe, da economía en comuñón.
O coidado polo eu e polo ti,
pola nosa ecoloxía integral,
o cultivo do amor de San Francisco,
feito solidariedade universal.
Porque todo está…

3. Vendo isto, que sae de nós?
Como non loarte, Deus, Pai, Nai queridiña,
en todas as cousas e seres nos que ti es!
Como non agradecer a túa presenza
ata no máis minúsculo aruxo!

Como non andar en plena e total humildade,
sabéndome feita, servida e sostida
por unha inmensidade de realidades e de seres
que me permiten ser o que son en cada instante!

Como non militar a tope na milicia da irmandade,
da inocencia, do respecto, da valoración,
do coidado, da defensa de calquera ser,
sobre todo dos que sofren calquera exclusión!

Como non ollarme a min mesma
con ollos de admiración agradecida,
sabendo que na miña fráxil humanidade
está debuxado o teu rostro,
ata o punto incrible de ser un en ti, contigo!

Como non gozar vivindo a fondo en ti,
coidando e defendendo a casa común!
Como non aspirar por ese día
no que sexamos pura harmonía en ti!

En ti somos, Deus, Pai, Nai queridiña.
Grazas a ti seremos todo o que podemos ser.
Que sorte sermos en ti,
facendo contigo unha comuñón total!
Que o teu inmenso soño comunitario, cósmico, se cumpra en nós!24 marzo, 2023

Tempo de Coresma: 5ª semana26 de marzo: Domingo 5 de Coresma

1ª lectura: Ez 37, 12-14. Salmo: 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8
2ª lectura: Rom 8, 8-11.

Evanxeo: Xn 11, 1-45 (Breve: 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45)

Nunha ocasión as irmás de Lázaro mandaron a dicirlle a Xesús:
—Señor, mira, o que amas está enfermo.

Ao oílo, dixo Xesús:
—Esta enfermidade non é para a morte, senón para a gloria de Deus, a fin de que por ela se glorifique o Fillo de Deus.

Xesús queríalles moito a Marta, á irmá dela, e mais a Lázaro. Aínda que oíu que este estaba enfermo, deixouse estar aínda por dous días no sitio onde se atopaba. Despois disto, díxolles aos discípulos:
—Vaiamos outra vez a Xudea.

Cando chegou Xesús, atopouse con que Lázaro xa levaba catro días no sepulcro.

Cando oíu Marta que Xesús estaba chegando, saíulle ao encontro. María, en cambio, quedou na casa.

Díxolle entón Marta a Xesús:
—Señor, se ti estiveses aquí non morrería meu irmán; pero eu sei que, aínda agora, Deus che concederá calque5ra cousa que lle pidas.

Xesús díxolle:
—Teu irmán resucitará.

Marta respondeulle:
—Ben sei que resucitará na resurrección, no día derradeiro.

Díxolle Xesús:
—Eu son a resurrección e a vida. Quen cre en min, aínda que morra, vivirá; e todo o que vive e cre en min non morrerá endexamais. Cres ti isto?

Ela respondeu:
—Si, Señor, leu creo que ti es o Cristo, o Fillo de Deus, que había de vir ao mundo.

A Xesús, véndoos chorar, apertóuselle o corazón e, profundamente conmovido, preguntou:
—Onde o puxestes?

Contestáronlle:
—Señor, ven ver.

E Xesús botouse a chorar.

Entón comentaban os xudeus:
—Ai que ver como o quería!

Pero algúns deles dixeron:
—E logo este, que deu vista aos ollos dun cego, non podía facer que non morrese?

Xes´çus estremecéndose de novo, chegou á sepultura. Era unha cova e tiña unha pedra por riba.

Xesús ordenou:
—Arredade a pedra.

Marta, a irmá do finado, díxolle:
—Señor, xa cheira, que leva catro días.

Xesús contestoulle:
—Non che dixen que, se cres, veras a gloria de Deus?

Arredaron entón a pedra. Xesús ergueu os ollos e dixo:
—Meu Pai, douche g4azas porque me escoitaches. Eu ben sabía que ti sempre me escoitas, pero díxeno pola xente que está aquí, para que crean que ti me mandaches.

E, dito isto, gritou con foz forte:
—Lázaro, ven para fóra!

Saíu o morto; tiña os pés e as mans atados con vendas e a cara envolta nun sudario. Xesús ordenoulles:
—Desenleádeo e deixádeo ir.

Entón moitos dos xudeus que viñeran onda María, vendo o que fixo, creron nel.

15 marzo, 2023

Tempo de Coresma: 4ª semana


  
19 de marzo: Domingo 4º de Coresma

1ª lectura: 1Sam 16, 1b. 6-7. 10-13a. Salmo: 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6
2ª lectura: Ef 5, 8-14.

Evanxeo: Xn 9, 1-41. (Breve: 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38)

Unha vez, ao pasar, Xesús viu a un cego de nacemento. Cuspiu na terra e fixo lama co cuspe e untouna polos ollos do cego, dicíndolle:
—Vaite lavar na piscina de Siloé (que quere dicir “enviado”).

El foi, lavouse e volveu con vista. Entón os veciños e os que antes o viran andar a pedir preguntaban:
—Non é este o que estaba sentado a pedir?

Uns dicían:
—Éche o mesmo.

Outros:
—Non, é un que se lle asemella.

E el dicía:
—Son eu.

Levaron onda os fariseos o que fora cego. (Era sábado o día que Xesús fixera lama e lle abrira os ollos). E outra vez lle preguntaron tamén os fariseos como chegara a ver. El respondeulles:
—Untoume lama polos ollos, laveime e vexo.

Algúns dos fariseos dicían:
—Este home non vén de Deus, que non garda o sábado.

Outros, en cambio, dicían:
—Como ía poder un home pecador facer estes sinais?

E había división entre eles.

Entón preguntáronlle outra vez ao cego:
—A ti que che parece ese home que lles deu a vista aos teus ollos?

El contestou:
—Que é un profeta.

Respondéronlle eles:
—Ti naciches todo metido en pecados e vasnos ensinar a nós?

E botárono fóra.

Oíu Xesús que o botaran fóra, buscouno e preguntoulle:
—Cres ti no Fillo do Home?

El respondeulle:
—E quen é, Señor, para que crea nel?

Díxolle Xesús:
—Éche o mesmo que estás vendo e que está a falar contigo.

El dixo:
—Creo, Señor.

E prostrouse diante del.

09 marzo, 2023

Tempo de Coresma: 3ª semana12 de marzo: Domingo 3º de Coresma

1ª lectura: Éx 17, 3-7. Salmo: 94, 1-2. 6-7. 8-9.
2ª lectura: 5, 1-2. 5-8.

Evanxeo: Xn 4, 5-42 (breve: 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42)

Nunha ocasión chegou Xesús a unha cidade da Samaría chamada Sicar, preto do terreo que lle deixara Xacob a seu fillo Xosé. Estaba alí o pozo de Xacob. E Xesús, canso do camiño, sentou onda o pozo. Era preto das doce da mañá. Chegou unha muller da Samaría sacar auga. E Xesús díxolle:
—Dáme de beber.
(Os seus discípulos foran á vila, mercar comida.)

Preguntoulle entón a muller samaritana:
—Como é que ti, sendo xudeu, me pides a min, muller samaritana, que che dea de beber?
(Porque os xudeus non se levan cos samaritanos.)

Respondeulle Xesús:
—Se coñeceses o don de Deus e quen che di “dáme de beber”, ti mesma lle pedirías a el e el daríache auga viva.

Replicoulle a muller:
—Señor, se ti nin sequera tes caldeiro e o pozo é fondo, de onde pensar quitar esa auga viva? Seica es ti máis ca o noso pai Xacob, quen nos deu este pozo, do que beberon el, seus fillos e mais o seu gando?

Xesús contestoulle:
—Todo o que bebe desta auga terá sede outra vez; pero o q8ue beba da auga que eu lle darei nunca máis terá sede: a auga que eu lle darei converterase dentro del nunha fonte que saltará ata a vida eterna.

A muller suplicou:
—Señor, dáme, logo, desa auga para non ter sede nin ter que vir aquí por ela.

Vexo, Señor, que ti es profeta. Os nosos pais adoraron neste monte e vós dicides que é en Xerusalén onde hai que adorar a Deus.

Xesús díxolle:
—Faime caso, muller; chega a hora en que nin neste monte nin en Xerusalén adoraredes o Pai. Vós adorades o que non coñecedes; nós adoramos o que coñecemos, pois a salvación vén dos xudeus. Pero chega a hora –e xa é agora—en que os verdadeiros adoradores adorarán o Pai en espírito e verdade, pois eses son os adoradores que procura o Pai. Deus é espírito e cómpre que os que o adoran o adoren en espírito e verdade.

Respondeu a muller:
—Sei que está para vir o Mesías, o chamado Cristo. Cando el veña, hanos clarexar todas as cousas.

Díxolle Xesús:
—Son eu, o que está falando contigo.

Moitos samaritanos daquela vila creron nel. Por iso os samaritanos chegados onda el rogábanlle que quedase con eles; e quedou alí dous días. E creron aínda moitos máis polo que el lles dixo. Dicíanlle despois á muller:
—Xa non cremos polo que ti nos contaches; nós mesmos o escoitamos e sabemos que este é de verdade o Salvador do mundo.

02 marzo, 2023

Tempo de Coresma: 2ª semana
5 de marzo: Domingo 2º de Coresma

1ª lectura: Xén 12, 1-4a. Salmo: 32, 4-5. 198-19. 20 e 22
2ª lectura 2Tim 1, 8b-10.

Evanxeo: Mt 17, 1-9

Unha vez Xesús levou consigo a Pedro, a Santiago e a Xoán seu irmán, e subiu con eles sos a un monte alto. Alí transfigurouse diante deles; o seu rostro resplandecía coma o sol; e os seus vestidos viraron brancos coma a luz. Nisto aparecéuselles Moisés e tamén Elías, que estaban falando con el. Pedro colleu a palabra e díxolle a Xesús:
—“Señor, que bo sería ficamos aquí! Queres que faga aquí tres tendas, unha para ti, outra para Moisés e outra para Elías?”!

Aínda estaba el falando, cando apareceu unha nube luminosa que os cubriu; e oíuse unha voz que dende a nube dicía:
—“Este é o meu Fillo benquerido, o que me comprace; escoitádeo.”

Ao escoitaren isto, os discípulos caeron debruzados, cheos de temor. Xesús, achegándose, tocounos e díxolles:
—Erguédevos, non teñades medo!”

Levantando os ollos, non viron a ninguén fóra de Xesús.

Cando baixaban do monte, Xesús encargoulles:
—“Non lle faledes desta visión a ninguén, ata que o Fillo do Home resucite de entre os mortos.”.