27 xullo, 2023

Tempo Ordinario: 17ª semana30 de xullo: Domingo 17 do tempo ordinario.

1ª lectura: 1Re 3, 5. 7-12. Salmo: 118, 57 e 72. 76-77. 127-128. 129-130.
2ª lectura: Rom 8, 28-30.

Evanxeo: Mt 13, 44-52 (ou lectura breve: Mt 13,44-46)

Unha vez díxolle Xesús á multitude:
—“O Reino dos Ceos é semellante a un tesouro agachado nunha leira; a persoa que o atopou vólveo agachar e, chea de alegría, vai e vende canto ten e merca aquela leira.

Tamén se parece o Reino dos Ceos a un negociante que anda á procura de perlas finas; en atopando unha de gran valor, foi e vendeu canto tiña e mercouna.”

19 xullo, 2023

Tempo Ordinario: 16ª semana23 de xullo: Domingo 16 do tempo ordinario.

1ª lectura: Sab 12, 13. 16-19. Salmo: 85, 5-6. 9-10. 15-16a.
2ª lectura: Rom 8, 26-27.

Evanxeo: Mt 13, 24-43 (ou breve: Mt 13, 24-30)

Unha vez contoulles Xesús outra parábola:
—“Parécese o Reino dos Ceos a un home que sementou boa semente na súa leira. Pero mentres todos durmían, o seu inimigo veu sementar xoio polo medio do trigo e marchou. Cando espigou a planta e deu trigo, apareceu o xoio tamén.

Os criados do dono fóronlle dicir: “Señor, ti non sementaras boa semente na túa leira? De onde lle vén, logo, o xoio? el contestoulles: “Isto é obra dun inimigo.”.

Os criados preguntáronlle: “Queres que o vaiamos arrincar?” El respondeulles: “Non, non sexa que ao collerdes o xoio arrinquedes tamén o trigo. Deixádeos medrar xuntos deica a sega, que no tempo da sega heilles dicir aos segadores: “Apañade primeiro o xoio e atádeo en monllos para queimalo; e o trigo recollédeo na miña arca.”.

14 xullo, 2023

Tempo Ordinario: 15ª semana16 de xullo: Domingo 15 do tempo ordinario.

1ª lectura: Is 55, 10-11. Salmo: 64 10abcd. 10e-11. 12-13. 14
2ª lectura: Rom 8, 18-23.

Evanxeo: Mt 13, 1-23 (lectura breve: Mt 13, 1-9)

Un día Xesús saíu da casa e foi sentar á beira do mar. Tanta era a xente reunida ao redor del, que tivo que subir e sentar nunha barca, mentres a xente toda ficaba na ribeira. E faloulles de moitas cousas en parábolas. Dicía:
—“O sementador saíu a sementar. E ao espallar as sementes, algunhas foron caendo polo camiño adiante; viñeron os paxaros e coméronas. Outras caeron en terreo pedroso, onde a penas había terra; e naceron de contado, porque a terra non tiña fondura; pero non ben saíu o sol, queimounas, e, como non tiñan raíz, secaron. Outras caeron entre silvas e as silvas, ao medraren, afogáronas. As outras caeron en terra boa e deron froito: Unha, cen; outra, sesenta; outra, trinta.

Que teña oídos, que escoite!”

05 xullo, 2023

Tempo Ordinario: 14ª semana9 de xullo: Domingo 14 do tempo ordinario

1ª Lectura: Zac 9, 9-10. Salmo: 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13ced-14.
2ª lectura: Rom 8, 9. 11-13

Evanxeo: Mt 11,25-30

Unha vez tomou Xesús a palabra e exclamou:
—“Eu bendígote, Pai, Señor do ceo e mais da terra, porque lles escondiches estas cousas aos sabios e aos prudentes e llelas revelaches aos pequenos. Así é, Pai, porque iso foi do teu agrado.

Todas as cousas mas confiou meu Pai; e ninguén coñece o fillo agás o Pai, nin coñece ao Pai ninguén agás o Fillo, e aquel a quen o Fillo llo queira revelar.

Achegádevos a min todos os que estades cansos e oprimidos, que eu vos aliviarei. Cargade co meu xugo e aprendede de min, que son bo e humilde de corazón, e atoparedes acougo para as vosas almas, porque o meu xugo é levadío e a miña carga liviá.

01 xullo, 2023

Tempo Ordinario: 13ª semana2 de xullo: Domingo 13 do tempo ordinario

1ª lectura: 2 Re 4, 8-11. 14-16a. Salmo 88, 2-3. 16-17. 18-19.
2ª lectura: Rom 6, 3-4. 8-11.

Evanxeo: Mt 10, 37-42

Nunha ocasión díxolles Xesús aos seus discípulos:
—“Quen ama a seu pai ou a súa nai más ca a min, non é digno de min; e quen ama a seu fillo ou a súa filla máis ca a min non é digno de min e quen non carga coa súa cruz e me segue, non é digno de min. Quen encontre a súa vida, perderaa; pero quen a perda por min, encontraraa.

Quen vos recibe a vós, recíbeme a min; e quen me recibe a min, recibe o que me mandou. Quen recibe un profeta por ser profeta, terá recompensa de profeta; quen recibe un xusto por ser xusto, terá recompensa de xusto.

E quen dea de beber a un destes pequenos, aínda que soamente sexa un vaso de auga fresca, por ser discípulo meu, asegúrovos que non perderá a súa recompensa.”