1º CURSO

CURSO 2021 - 2022

Deus crea por amor


PROGRAMA

mañá:

Texto base:
 • Recupera-la creación. Andrés Torres Queiruga. Ed: SEPT

 • Recuperar la creación. Andrés Torres Queiruga. Ed: Sal Terraetarde:

Encontros con Etty Hillesum
 •  Ed:Sal TerraeLectura para cada Encontro

Do libro: Recupera-la creación

1º Encontro:
 • Presentación de tema: Deus Creador e Salvador

2º Encontro:
 • Creo en Deus creador do ceo e máis da terra (Introdución e cap. I : páx. 9- 67).


3º Encontro:
 • Deus crea por amor (Cap. II : páx. 69-91)
 • Moral e teonomía (Cap. IV : páx. 163-200)


4º Encontro:
 • Deus crea por amor (Cap. II : páx. 91-108)
 • Culpa, pecado e perdón (Cap. V : páx. 201-245)


5º Encontro:
 • Deus crea creadores (Cap. III : 109-160)
 • Máis alá da oración de petición (Cap. VI : páx. 247- 295)
DATAS:
 • 6 de novembro de 2021
 • 18 de decembro de 2021
 • 12 de febreiro de 2022
 • 2 de abril de 2022
 • 4 de xuño de 2022
 • 17, 18 e 19 de xuño (Convivencia en Sobrado dos Monxes)

HORARIO: 10,30 a 19:00 horas