27 febreiro, 2015

1 de marzo: Domingo 2 de Coresma (B)Evanxeo: Mc 9, 2-10


Comentario:

O relato deste Evanxeo pódenos parecer estraño e algo fantasioso. Está construído polo evanxelista desde unhas referencias, a veces veladas, a veces manifestas, a elementos da tradición relixiosa, espiritual, xudía: o monte, o Sinaí, como lugar de encontro con Deus; os dous personaxes que viviron ese encontro: Moisés e máis Elías; os vestidos radiantes, como lle pasara a Moisés, cando baixara do monte despois de ter experimentado algo da presenza de Deus; a nube como expresión desa mesma presenza, real pero misteriosa; o conforto, a satisfacción, pero tamén o medo de quen goza desa presenza. Deixándonos envolver por estas referencias culturais, teolóxicas, espirituais, podemos comprender mellor toda a fondura desta narración que recollen os evanxeos sinópticos.

16 febreiro, 2015

22 de febreiro: Domingo 1 de Coresma (B)Evanxeo: Mc 1, 12-15

Comentario:

Válenos de algo andar ás voltas outra vez coa Coresma? Tal como andan as cousas, coa chea de problemas que envolven a toda a xente, sobre todo á xente máis débil, ten sentido dedicarlle algún tempo a isto da Coresma? A fe, a relixión, Deus, Xesús, o Evanxeo pode significar algo para o home ou a muller que están no paro, ou que están collidos polo medo a que mañá poden perder o traballo, ou que ven como día a día as posibilidades de vivir con dignidade, aínda que sexa na pobreza, son menores? Non podemos desvencellar a Coresma de todo isto que a día de hoxe estamos vivindo. Deus, Xesús, non quere tampouco desvencellar a súa presenza de todo isto que a diario nos preocupa. Ao contrario, nisto que é a nosa vida quere acompañarnos solidariamente.

12 febreiro, 2015

15 de febreiro: Domingo 6 do tempo ordinario (B)Evanxeo: Mc 1, 40-45

Comentario:

Este relato pecha esa xornada completa de Xesús, que o evanxeo de Marcos sitúa case ao comezo do seu escrito, para ofrecernos o contido e as formas de actuación de Xesús na súa tarefa evanxelizadora.

O cadro que describe ten unha intensidade especial, pois Xesús co seu poder de ben e de rehabilitación, persoal e social, sitúase ante a circunstancia extrema dun cidadán daquela época: un leproso. Por ser tal, era unha persoa que soportaba as dores físicas propias da súa condición, pero ademais e sobre todo, era unha persoa que padecía a exclusión social e relixiosa máis fonda: non podía vivir coa xente nas aldeas ou vilas, non podía ser tocado, un impuro que, como tal ser impuro, non podía acceder a nada que o puidese situar ao amparo de Deus e da súa tenrura. Tamén era un excluído de Deus.

03 febreiro, 2015

8 de febreiro: Domingo 5 do tempo ordinario (B)Evanxeo: Mc 1,29-39

Comentario:

Xa diciamos no comentario do domingo anterior que Marcos nos estaba presentando de forma corrida unha xornada completa da vida que Xesús determinara coller despois de romper co grupo de Xoán Bautista, ao que estivera vinculado por un tempo considerable. O texto de hoxe séguenos contando cousas desa xornada evanxelizadora de Xesús.

01 febreiro, 2015

Do 24 de xaneiro ao 21 de marzoTexto base:
ANDRÉS TORRES QUEIRUGA

Repensar la Cristología

Verbo Divino, 1995 (1ª ed.)

Cap. 5: Recuperar hoxe a experiencia da resurrecciónTerceiro encontro do curso 2014-2015Signo: Aldraba, petador. Xesús peta á túa porta anunciando boas novas, peta para invitarte a acompañalo na mesma tarefa.


Evanxeo: Mc 1, 14-20


Cantiga:

ÍA DICINDO POLOS CAMIÑOS
AMIGO SON, SON AMIGO


E despois dos meses con Xoán Bautista,
buscando o mellor de Deus para ti,
o mellor de ti para Deus e para o pobo,
volviches para Galilea, a túa terra,
cos pés dispostos para as camiñadas,
coa mente aberta ás sorpresas de Deus,
co corazón cheo dunha paixón solidaria.

E ías petando de porta en porta,
de vida en vida,
anunciando cousas boas de parte de Deus,
cousas que sabían a pan e liberdade,
que recendían a respecto e dignidade,
que confirmaban soños e esperanzas,