07 xaneiro, 2016

do 20 de decembro de 2015 ao 13 de febreiro de 2016


Lecturas:
  • TORRES QUEIRUGA, A., Culpa, pecado e perdón. (do material entregado pola Escola de Espiritualidade)
  • BURGALETA, X, Pecado, penitencia e madureza humana(do material entregado pola Escola de Espiritualidade)


CULPA, PECADO E PERDÓN

  1. Reflexión: Habería pecados, se Deus non existise?
  2. Qué pecados preocupaban antes, cáles agora?
  3. Por qué se peca, sabendo que está mal e que, moitas veces, non se querería?
  4. Diferenza entre “culpa” e “pecado” (cf. n. 1)
  5. Para ti a Igrexa foi culpabilizadora ou liberadora? E agora?
  6. Confesarse ao cura, confesarse a Deus, sentido do Sacramento do Perdón
  7. Examinar e dialogar sobre experiencias vividas


Ningún comentario:

Publicar un comentario

Reservámonos o dereito de determinar que comentarios non deben ser publicados co obxectivo de manter un diálogo respetuoso, enriquecedor e fluido.