06 marzo, 2016

do 14 de febreiro ao 9 de abril de 2016


Lecturas:
  • TORRES QUEIRUGA, A., O matrimonio como sacramento. (do material entregado pola Escola de Espiritualidade)


Preguntas para motivar e orientar a lectura:
  1. Que frases ou ideas recordamos da Biblia acerca do matrimonio?
  2. Como explicaríamos para que é o matrimonio?
  3. O matrimonio civil é verdadeiro matrimonio?
  4. Que supón a celebración sacramental do matrimonio? Que vantaxes, que desvantaxes lle ves?
  5. Cando hai crise, que debe pesar máis: a falta de amor, a fidelidade á parella e/ou o ben dos fillos?
  6. Como vemos o que hoxe está a pasar co "matrimonio"?

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Reservámonos o dereito de determinar que comentarios non deben ser publicados co obxectivo de manter un diálogo respetuoso, enriquecedor e fluido.