28 febreiro, 2017

Do 19 de febreiro ao 25 de marzo de 2017


Lecturas:

 • TORRES QUEIRUGA, A., Recuperar a creación. Por unha relixión humanizadora. SEPT, 1996,
-- Deus crea por amor (Cap. II, páxs. 91 - 108)
-- Culpa, pecado e perdón (Cap. V, páxs. 201 - 245)
 • LOUIS EVELY, Tú me haces ser. Sal Terrae.1990.


Cuestións que poden ir orientando a túa lectura:

 1. Onde está Deus para ti? No ceo? Na igrexa? Nas cousas que estás a facer? Nas persoas que encontras?
 2. Deus está quieto, ollando o que facemos? Intervén nalgunhas ocasións importantes? Está sempre actuando: como?
 3. Como sitúas a Deus na enfermidade, túa ou das outra persoas? Como lle rezas?
 4. Por que pensas que facemos o mal, mesmo moitas veces sen que o queiramos? Ou querémolo sempre?
 5. Como pensas que te mira Deus cando te sentes culpable?
 6. Pensaches algunha vez que “o teu” (ou o de outras persoas) non tiña perdón de Deus?
 7. Por que non debemos pecar? Porque o manda Deus? E se Deus non existise o se , existindo, non o mandase?
 8. Que significou na túa vida a confesión? Como a viviches? Como a vives agora?
 9. Ten ou non ten razón o irmán do Fillo pródigo?
 10. Hai dereito a que Deus perdoe tamén a Hitler ou a Pinochet?


Ningún comentario:

Publicar un comentario

Reservámonos o dereito de determinar que comentarios non deben ser publicados co obxectivo de manter un diálogo respetuoso, enriquecedor e fluido.