04 maio, 2018

5º Encontro curso 2017 / 2018


Recreándonos na Pascua


Signos: luz, auga e vento: Espírito.

1.- Procesión dos signos

Ofrécesenos a luz:

Velaquí a luz, irmás e irmáns,
a luz de Cristo resucitado,
a luz que alumea as nosas tebras,
que desvela os nosos egoísmos,
que alenta o nacemento en nós
dunha criatura nova
á medida de Cristo Xesús.
Abrámoslle sen receos
as portas do noso corazón,
da nosa vida toda.

TEMOS AUGA E LUME,
TEMOS ALEGRÍA,
TEMOS PAZ E FORZA
NA MAÑÁ DA VIDA.

(silencio)


Ofrécesenos a auga:

Velaquí a auga, irmás e irmáns,
a auga da vida nova,
a auga da vida purificada,
liberada de escravitudes,
a auga do noso bautismo
que nos fixo novas criaturas
en Cristo resucitado.
Abrámoslle portas e comportas,
que nada en nós se vexa privado
da dozura e fortaleza destas augas,
da súa presenza refrescante
no ardor dos camiños da vida.

TEMOS AUGA E LUME,
TEMOS ALEGRÍA,
TEMOS PAZ E FORZA
NA MAÑÁ DA VIDA.

(silencio)

Ofrécesenos o Espírito:

Velaquí o Espírito, irmás e irmáns,
(sopra cara a xente sobre as mans estendidas)
a forza do Vento que nos empuxa.
Non o vemos, pero está aquí,
sacudindo as nosas preguizas,
esparexendo as nosas rutinas,
varrendo as nosas fealdades,
facéndonos humildes reflexos
de Cristo resucitado.
Abrámoslle portas e ventás,
levantémoslle os nosos tellados,
que nos mova e nos remova,
que nos faga brincar de ledicia,
cantar e danzar de agradecemento

TEMOS AUGA E LUME,
TEMOS ALEGRÍA,
TEMOS PAZ E FORZA
NA MAÑÁ DA VIDA.

(silencio)

2.- Compartimos a Pascua

Eles tamén contaron o que lles pasara polo camiño, e como o recoñeceran no partir o pan. (Lc 24,35).

3.- Memoria solidaria

ESCOITA, IRMÁ(N),
TEMOS MOITO QUE FACER,
SOMOS AS MANS DE DEUS.

4.- Noso Pai/Nai, en quen vivimos e existimos...

5.- Bendición:

N., Recibe o Espírito, a paz e a forza de Deus.


Ningún comentario:

Publicar un comentario

Reservámonos o dereito de determinar que comentarios non deben ser publicados co obxectivo de manter un diálogo respetuoso, enriquecedor e fluido.