04 maio, 2018

Encontro de "Vivimos no Rural"
ENCONTRO 26 e 27 de MAIO 2018

EN TRONCEDA OUTRAS REALIDADES
SÁBADO

11,00 h- Encontro no Castelo de Castro Caldelas.

11,15 h- Benvida da Alcaldesa Sara Inés Vega. A continuación, 6 presentacións de proxectos vivenciais: apostas polo rural, novos poboadores, aposta local, preguntas e debate.

Relatoras: Ana, Lydia, Gloria, Fran, Darija, Cándido.

13,45 h- Peche da mañá a cargo de Ramiro Martínez do grupo coordinador de vivimos no rural.

14,30 h- comida no Couto, menú.

Durante o café contarannos o proxecto A.D.R. Montederramo e Castro Caldelas. Didac.

17,00 h- Visita a gandeiros da zona. Proxecto de cabras, gandería ecolóxica e gandería familiar.

Visita instalacións que xestiona a ADR.

21,00 h.- Cea no Tronceda de picar e con alimentos aportados polos/as participantes, e mini festa con Danza de Darija Czibulkoba, danza do lume de Violeta Torres Ruiz, cata de cervexas de produción local e algunha cousiña máis.


DOMINGO

10,00 h- Almorzo

11,00 h – No lar das verbas 3 presentacións vivenciais: Violeta, Ricardo e Jose.

Debate aberto sobre as múltiples realidades do mundo rural vivo.

12,30 h- Breve excursión a pé pola zona.

14,00 h- Comida no Couto, menú, e cada paxaro ó seu niño.INSCRICIÓN

Nome e apelidos: DNI:
Teléfono:
Enderezo:
Pertences a algunha entidade, cal?:

(Marcar cun x as opcións escollidas polo/a participante)

• Comida día 26 de maio (custe 12 €).
• Comida día 27 de maio (custe 12 €).
• Aloxamento noite en Tronceda (custe 10€, inclúe sábanas, toallas, auga quente e o almorzo).
• Cea día 26 maio, será cos alimentos aportados polos participantes.


Data límite de inscrición venres 18 de maio de 2018. 
Modo de inscrición (enviar esta información): 
vivimosnorural@gmail.com  
cofrelaso@telefonica.net

Teléfono información: 650.41 68 60

*O custe das comidas e do aloxamento será aboado no mesmo día en efectivo.


Ningún comentario:

Publicar un comentario

Reservámonos o dereito de determinar que comentarios non deben ser publicados co obxectivo de manter un diálogo respetuoso, enriquecedor e fluido.