27 marzo, 2014

Do 15 de marzo ao 10 de maio de 2014Lecturas:

JOSÉ LUIS SICRE, 

Introducción al Antiguo Testamento
Verbo Divino, Estella (Navarra)


Tema V: LOS LIBROS SAPIENCIALES Y POÉTICOS


JOSÉ MARÍA MARDONES, 

Matar a nuestros dioses. Un Dios para un creyente adulto. 

PPC, Madrid.


Cuestións que poden ir orientando a túa lectura:


1.- Que se entende por "teoloxía deuteronómica"? Desapareceu ou continúa presente?

2.- Que che parece o modo de pensar e vivir a vida que ten o Qohelet?

3.- Discute un pouco cos amigos de Xob: non hai moita xente que pensa coma eles?

4.- Revelación e sabedoría da vida: de verdade anda Deus entre os pucheiros?

5.- Os Salmos como oración: fala Deus? Falamos nós?


6.- Que salmo ou salmos che gustan máis? Como che inflúen?


Oración para acompañar a lectura e o estudo:


Grazas, meu Deus, porque non es un Deus calado e ensimismado. Grazas porque che gusta contarte, para que todos, todas, gocemos de ti e do teu proxecto solidario. Grazas polas persoas que co seu traballo, co seu estudo, cos seus escritos, sobre todo coa súa solidariedade amante, persoal e social, nos falan de ti con verdade, afecto e atracción. Que nunca che pechemos as portas cando chamas. Que en todo momento nos atopes dispostos a escoitarte e a seguirte, en comunidade, arredor de Xesús, coma irmás e irmáns que camiñan facendo pobo, facendo comunidade, cara á plenitude, cando todos e todas sexamos unha en ti, tecidas/os polos fíos de amor cos que ti pacientemente vas tecendo as nosas vidas fráxiles. Amén.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Reservámonos o dereito de determinar que comentarios non deben ser publicados co obxectivo de manter un diálogo respetuoso, enriquecedor e fluido.