12 marzo, 2019

4º Encontro 2018 /2019
1.- Na escola de oración de Xesús: “Erguéndose moi cedo, aínda de noite, saíu para un lugar solitario, onde se puxo a orar” (Mc 1, 35)


CANTO:

QUERO ESTAR AO TEU LADO, MEU DEUS (3)  
(quen son eu, quen o Deus que me sostén)


 2.- Con Xesús oramos o Salmo 103: (versión á luz do Evanxeo)

Alma miña, bendí o Señor
e todo o meu ser, o seu santo nome!
Alma miña, bendí o Señor,
non esquezas os seus beneficios!

El perdoa as túas culpas
e sanda as túas doenzas,
rescata a túa vida da morte
e coróate de amor e de tenrura;
farta de bens a túa existencia
e renova a túa mocidade como a da aguia.

ALMA MIÑA, BENDI O SEÑOR.

O Señor fai xustiza
e defende o dereito da xente oprimida.
Mostroulle ao seu pobo os seus camiños,
a todas as nacións as súas fazañas.

O Señor é misericordioso e clemente,
paciente e rico en tenrura.
Non está sempre acusando,
nin é o seu anoxarse coa xente.
Non nos trata conforme os nosos erros,
nin nos paga conforme as nosas culpas.

ALMA MIÑA, BENDÍ O SEÑOR.

Como de grande é a distancia entre o ceo e a terra,
así de grande é o seu amor con todo o mundo;
canto dista o nacente do poñente,
así arreda de nós as nosas culpas;
canto unha nai ama os seus fillos e fillas,
así ama o Señor a todas as persoas.

El sabe de que estamos feit@s,
recorda que somos barro.
Os días do ser humano son coma palla,
o seu florecer coma o da flor;
aínda non a roza o vento, xa se foi,
e o seu sitio xa non a volve ver.

ALMA MIÑA, BENDI O SEÑOR.

Mais para quen o venera
o amor do Señor dura por sempre,
a súa xustiza chega á descendencia
de quen garda a súa alianza,
de quen recorda os seus mandatos e os cumpre.
O Señor asentou entre nós o seu trono
e o seu reino goberna o universo.

Bendicide o Señor, os seus anxos,
seres poderosos ás súas ordes,
que obedecedes a súa palabra.
Bendicide o Señor, xente toda,
cumprindo a súa vontade.
Bendicide o Señor, as súas obras,
en todos os lugares do seu reino.

ALMA MIÑA, BENDÍ O SEÑOR.

  
3.- Pregaria de intercesión: Deus intercede ante ti por algún dos seus fillos ou fillas.

En silencio, pechamos os ollos, poñemos as mans como collendo outras mans, mentalmente estamos collendo a man ou mans concretas dalgún fillo ou filla de Deus que el me encomenda. Déixome estar así en silencio. Esa persoa precisada de apoio é o gran sacramento de Cristo para ti, entre nós.


4.-  Compartimos: algo a pregaria, algunha chamada, algunha caricia, algunha urxencia de Deus a través de calquera persoa ou circunstancia.

  
5.- Rematamos este momento coa oración do Noso Pai/Nai, en quen vivimos e existimos...


Ningún comentario:

Publicar un comentario

Reservámonos o dereito de determinar que comentarios non deben ser publicados co obxectivo de manter un diálogo respetuoso, enriquecedor e fluido.