15 maio, 2019

Tempo de Pascua: 5ª semana
19 de maio: domingo 5º de Pascua

Evanxeo: Xn 13, 31-33ª. 34-35
Cando Xudas saíu do lugar onde cearan, dixo Xesús:
—Agora queda glorificado o Fillo do home e Deus queda glorificado nel. Se Deus queda glorificado nel, tamén Deus o glorificará a el e hao glorificar axiña. Meus fillos, só un pouquiño estarei convosco. Douvos un mandamento novo: amádevos entre vós; como eu vos amei, amádevos tamén entre vós. Nisto coñecerá todo o mundo que sodes os meus discípulos, en que vos tedes amor entre vós.

 Meditación:
Xesús, agora a través das palabras de Xoán, pero en todo momento e de mil maneiras, estanos recordando que o que nos caracteriza a quen somos de verdade seguidores/as del é o amor. O amor que nos propón ten unha referencia importante, que é a súa propia persoa, o seu propio estilo de vivir, as súas maneiras de entender e de realizar o amor día a día, momento a momento, durante toda a súa vida. Os evanxeos, que imos coñecendo ben, fálannos disto con toda claridade. Xesús ofrécenos o amor/servizo coma unha forma de sermos persoas cristiás, coma unha forma de sermos membros da comunidade cristiá na que estamos participando, coma unha forma de levar cara a fóra a nosa convicción de vida, coma o miolo da nova evanxelización que dicimos nestes tempos. E vémolo ben claro, o que realmente ennobrece a experiencia relixiosa, o que a fai crible para a xente dos nosos tempos e de todos os tempos, nas nosas parroquias, nos nosos pobos, son as persoas que aman e serven en seguimento de Xesús, no nome do Deus no que din crer. Xoán, Xesús mesmo a través del, proponnos un grande reto: ¿aceptamos vernos e vivirnos hoxe nos tempos que corren como persoas de servizo? Que pode significar para todos/todas nós facer esta aposta? Que teriamos que cambiar, que teriamos que intensificar?
Só a consistencia interior nos permitirá vivir no día a día ao estilo de Xesús. E só a vivencia diaria do estilo de Xesús nos permitirá ir adquirindo unha consistencia interior, cristiá, a proba de loita, de cruz e de morte. Coma Xesús.

Oración

Grazas, Xesús,
por nos contar as túas cousas, as túa intimidades,
poñendo ao noso alcance a riqueza de vida
que levabas e levas dentro de ti.

Grazas por ese fondo de amor
que era e é a razón de ser da túa existencia toda,
ao que ti lle deches confiadamente o nome de Pai/Nai.

Grazas pola túa intensa fidelidade
ao amor que levabas nas túas entrañas,
sen te arredares nunca del,
sen xogar con el, sen banalizalo nunca.

Grazas, Xesús, porque para ti
o amor nunca foi palabra baleira,
nin palabra falsamente consoladora,
nin concesión narcisista ao teu propio egoísmo.

Grazas, Xesús, porque nos desentrañaches o amor,
nolo ofreciches limpo e encarnado.
preñado de vivencias interpersoais fondísimas
e aberto sempre ao grupo, ao social, ao comunitario.

Grazas, Xesús, polo teu amor limpo e forte.
Que nos deixemos coller e arrastrar, Xesús,
pola forza e limpeza do teu amor!

Acción
¿En que cousas podemos ver e demostrar que somos persoas que nos amamos entre nós, e, máis aínda –como o mesmo Xesús tamén nos pedía--, que amamos incluso a persoas ou grupos sociais que non pensan coma nós, que nos odian, que nos rexeitan?


20 de maio: luns da 5ª semana de Pascua

Evanxeo: Xn 14, 21-26
Nunha ocasión díxolle Xesús aos seus discípulos:
—Quen ten os meus mandamentos e os garda, ese ámame; e a quen me ama amarao o meu Pai e amareino eu e manifestareime a el.
Xudas, o outro, non o Iscariote, preguntoulle:
—¿Qué pasou, para que ti vaias manifestarte a nós e non ao mundo?
Xesús respondeulle:
—Se alguén me ama, gardará a miña palabra e meu Pai amarao e viremos onda el e faremos vida con el. O que non me ama non garda as miñas palabras; e a palabra que escoitades de min non é miña, é do Pai que me mandou.
      Díxenvos estas cousas mentres estaba convosco; pero o Paráclito, o Espírito Santo que meu Pai mandará no meu nome, ese havos ensinar todo e traeravos á memoria canto eu vos dixen.

Meditación
Deus non lle nega nunca o seu amor a ninguén; Xesús tampouco. O interese de Deus, que Xesús defendeu ata a morte, é que a xente, toda a xente, sexa da raza, da relixión, da condición social, da fala, do sexo que sexa, realice día a día o soño da unidade. Iso supón coñecerse, respectarse, valorarse na diferenza, sabernos a todas e todos parte dun proxecto común; supón deixar que as cordas da solidariedade vaian tecendo as nosas vidas; supón romperse a cabeza e o corazón e as mans para que ninguén quede fóra, á marxe desta dignidade imprescindible. E así, queréndoo ou sen querelo, estamos pronunciando o nome de Deus, estámolo honrando, estamos deixando que o seu Espírito de vida se multiplique entre nós. Deus vivirá na nosa vida e nós na del; con Xesús faremos vida en Deus.
Deus non lle nega a ninguén este soño humanitario, divino. Nós, sendo crentes ou sen selo, si que podemos arredarnos del e montarnos as nosas historias, sempre, case sempre, con aires de prepotencia e de indiferenza. E así nos irá. Así nos vai.

Oración

Cáusame moito iso que nos dis, Xesús,
de que ti co Pai estades dispostos a vir onda min
e a facer vida comigo.
E éncheseme o corazón pensando:
Deus facendo vida comigo!
Deus invitándome a unha compenetración absoluta
coa natureza, cos animais, coa xente,
coas persoas máis débiles,
con Deus mesmo,
e Xesús polo medio
enchéndoo todo de luz e de sentido!
Como será iso, Xesús,
como será posible vivilo día a día?
Que o teu Espírito me anime a experimentalo
con humildade, con ousadía!

Acción
¿Estamos enredad@s con Xesús, con Deus, nesta súa proposta de unidade a todos os xeitos, ou estamos enredad@s en historias de confrontación, de dominio, de desprezo pola razón que sexa? ¿Como poderiamos mellorar á hora de vivir o soño de Xesús?


21 de maio: martes da 5ª semana de Pascua

Evanxeo: Xn 14, 27-31a.
Na conversa de despois da derradeira cea díxolles Xesús ás persoas que o acompañaban:
—Déixovos a paz, douvos a miña paz; eu non vola dou como a dá o mundo. Non vos angustiedes, nin teñades medo. Oístes que vos dixen voume e logo volvo onda vós. Se me amasedes, alegrariádesvos de que eu vaia onda o Pai, xa que o Pai é máis ca min.
Díxenvolo agora, antes de que suceda, para que, cando suceda, creades. Xa non falarei moito convosco, pois está a vir o príncipe deste mundo. Sobre min non ten nada,  máis é para que saiba o mundo que eu amo o Pai, e que eu fago o que o Pai me mandou.

Comentario
Xesús tivo unha vida moi complexa. Bateu coa incomprensión de moita xente, co rexeitamento de moitas persoas, co odio radical de algúns, que buscaron a maneira de acabar con el; o que o evanxelista Xoán chama “o príncipe deste mundo”, ese misterioso fondo de mal que a todos nos fire, nos reclama e mesmo nos emboba ás veces. E Xesús, con todo, fala de paz, da paz que el dá, que non a dá como vulgarmente a podemos dar nós, pero que é paz substancial, fonda, auténtica, que pode medrar mesmo nos corazóns azoutados por situacións tan complexas como as que Xesús viviu.
¡Ai, quen puidese ter esa paz! Pois Xesús ofrécenola, compártea connosco, dánola.

Oración

Grazas, Xesús, pola paz que nos ofreces.
Canto a necesito,
para serenar os meus ánimos,
para encarar as complexidades do día a día,
para asumir contrariedades, fracasos e derrotas,
para durmir en paz, na túa paz,
a pesar de todo,
para erguerme de novo ao día seguinte
e volver á tarefa,
pacificado,
confiado,
esperanzado!
Si, Xesús,
dáme a túa paz como ti sabes dála.

Acción
Igual podiamos pensar hoxe nas cousas que normalmente nos quitan a paz, o humor, a forza para o bo da vida. Que bo sería que o falásemos en grupo, que en grupo descubrísemos o xeito de nos facer máis xente de paz ao estilo de Xesús!


22 de maio: mércores da 5ª semana de Pascua

Evanxeo: Xn 15, 1-8
Nunha ocasión dixo Xesús:
—Eu son a verdadeira vide e meu Pai é o labrador. A vara que en min non leva froito arríncaa; e a que leva froito límpaa, para que leva máis froito aínda. Vós xa estades limpos pola palabra que vos teño falado. Permanecede en min e eu en vos.
Así como a vara non pode levar froito pola súa conta, se non permanece na vide, vós tampouco, se non permanecedes en min. Eu son a vide; vós, as varas. Quen permanece en min e eu nel ese leva froito abondoso, pois fóra de min non podedes facer nada. Se alguén non permanece en min, tírano fóra, como as varas, e seca; apáñanas, bótanas no lume e arden. Se permanecedes en min e as miñas palabras permanecen en vós, pedido o que queirades e hásevos facer. Nisto é glorificado meu Pai, en que levedes froito abondoso e vos mostredes como discípulos meus.

Meditación
As persoas cristiás somos as varas da cepa, que é Xesús, do viñateiro, que é Deus. Podemos gozarnos e chufarnos de que as cousas sexan así, de que Deus quixese ter esta vinculación tan fonda connosco, que frutifica en nós, que a través de nós pode ofrecer ao mundo tantas cousas boas. Unha gozada e unha responsabilidade. Porque hai varas na cepa que non dan froito, que non valen para nada, que o labrego corta e bota ao lume. Como hai homes e mulleres cristiás que desmerecemos a nosa condición cristiá e a reducimos a nada, a un título de bautizados que non significa case nada para nós. E non é que Deus sexa quen corte a vara e nos arrede del; non, Deus nunca fai iso. Somos nós os que cortamos as veas polas que a “savia” de Deus chega ata nós e quedámonos estériles no mundo, para nós mesmos, para os demais.
Ao lado das varas que o labrego corta e tira están as outras varas que poda, para que dean froito, porque curiosamente a vara longa, que medra e medra, que pode parecer espléndida, se non se lle cortan os voos, tampouco non dará froito; ao máis, uns cangallos de nada que á hora da vendima pouco renden. É esa sabedoría de darse, de baleirarse, de desentenderse de si mesmo, para facerse en Deus abundante para os demais e tamén para unha mesma.

Oración

O que eu quero, Xesús,
ben ti o sabes:
poder pasmarme ante Deus
que en todo está e que o é todo;
poder pasmarme ante a xente débil,
na que Deus me fala e clama;
poder liberarme do ego que me escraviza
e me arreda da comunidade;
poder romper con iso de “fichar” a xente,
que me distancia de millóns de persoas;
poder vivir no silencio, na humildade, na dispoñibilidade
como forma revolucionaria de vida.
Pero ti que sabes o que eu quero
sabes tamén o pobre que son para poder acadalo.
Conto contigo.

Acción
Hoxe podemos reparar nalgún froito bo que estamos dando por permanecer unidas a Xesús, a Deus. Agradecemos esa vinculación entre Deus e nós que nos permite frutificar e animámonos a seguir dando froitos.


23 de maio: xoves da 5ª semana de Pascua

Evanxeo: Xn 15, 9-11
Díxolles Xesús ás persoas que o acompañaban:
—Como me amou o Pai, así vos amei eu; permanecede no meu amor. Se gardades os meus mandamentos, permaneceredes no meu amor, como eu gardei os mandamentos de meu Pai e permanezo no seu amor. Díxenvos estas cousas, para que a miña alegría estea en vós e a vosa alegría sexa plena.

Meditación
Xesús estamos ofrecendo cousas ben substanciais para a vida de calquera persoa; hai uns días falábanos de paz, da súa paz, que pode ser que non coincida co que vulgarmente entendemos por paz. Hoxe fálanos de amor e de alegría; calquera das dúas cousas, amor e alegría, entendidas ao estilo de Xesús. Un amor, que non é brandura sentimental sen máis, senón que se amosa no feito de estar e vivir no amor-servizo de forma permanente, para entrar no posible na medida sen medida que Deus Pai/Nai lle dá sempre ao amor.  E a alegría como unha realidade redonda, plena na nosa vida, non coma unha banalidade de paso: que a alegría de Xesús asente en nós.

Oración

Paz, amor, alegría,
que ben podelas vivir
onda ti, contigo, en ti,
Xesús!
Que ben poder encher con elas
cada mañá,
cada mediodía,
cada solpor e noite!
Que ben podelas compartir
con quen delas precise,
como ti as compartes comigo,
connosco.
Grazas, Xesús.
Éncheme da túa paz,
do teu amor,
da túa ledicia.

Acción
Podemos buscar a maneira de levar hoxe algo de paz, de amor e de alegría a calquera persoa que dela precise, e coas formas materiais ou espirituais que nos parezan máis oportunas.


24 de maio: venres da 5ª semana de Pascua

Evanxeo: Xn 15, 12-17
Naquel tempo díxolles Xesús aos seus discípulos:
Este é o meu mandamento: que vos amedes uns a outros como eu vos amei. Ninguén ten amor meirande ca este: que un dea a súa vida polos amigos. Vós sodes amigos meus, se fadedes canto eu vos mando. Xa non vos chamo servos, que o servo non sabe o que fai o seu señor; a vós trateivos de amigos, pois todo o que lle oín a meu Pai déivolo a coñecer. Non me escollestes vós a min, senón que vos escollín eu a vós; e púxenvos para que vaiades e levedes froito e o voso froito permaneza, de xeito que todo o que lle pidades ao Pai no meu nome volo conceda. Mándovos isto: que vos amedes uns a outros.

Meditación
As normas, as leis, os regulamentos pódense facer necesarios para o bo funcionamento dun grupo, dunha comunidade, dun pobo. Pero o esencial é o amor. O máis importante é poder mirar sempre á persoa que temos diante con sumo respecto, con afecto, con entrañas de misericordia, con tenrura, tanto cando coincida connosco no seu ideal de vida coma cando non. Antes de nada e por riba de todo é un irmán, unha irmá.
Sería normal que nisto as persoas cristiás fósemos verdadeiras especialistas. A nosa fe aséntase no convencemento de que Deus é para toda a humanidade, para toda a creación, coma un Pai, coma unha Nai que nos quere sen distincións, sexamos bos ou non, cumpramos ou non cumpramos canto el nos manda. A nosa fe cristiá céntrase na confianza íntima que temos con Xesús, que nos amou ata o punto de non recear afrontar a morte por manterse no amor.
O amor é o primeiro. Certo, pode ser maltratado, manipulado, vivido comenenciudamente. Cómpre coidalo, para non convertelo nun xogo barato que a nada nos leva. Xesús soubo e sabe de amores. Intimando con el, aprenderemos a amar ben.

Oración
           
Non me queres como escrava, Xesús,
quéresme como amiga.
Grazas.
Viviches a túa vida envolta en servizo
pensando en todos,
pensando en min.
Grazas.
Trátasme como a persoa amiga,
como a persoa escollida,
compartes comigo as túas ansias e praceres.
Grazas.
Quéresme viva e exuberante,
cargada de amores e solidariedades.    
Grazas.
¿Saberei estar no meu sitio,
corresponder con amor a tanto amor,
con solicitude polos demais
a tanta solicitude como ti tes por min?
Xesús,
apréndeme o amor,
apréndeme o servizo,
apréndeme a amizade.

Acción
Para revisar a nosa amizade con Xesús, con Deus, podemos empezar por revisar as amizades que temos coa xente. ¿Cómo as coidamos? ¿Como medramos nelas? ¿Como as gozamos?


25 de maio: sábado da 5ª semana de Pascua

Evanxeo: Xn 15, 18-21
Naquel tempo díxolles Xesús aos seus discípulos:
—Se o mundo vos aborrece, sabede que me aborreceu a min antes que a vós. Se fósedes do mundo, o mundo amaríavos como cousa propia; pero, como eu vos escollín do mundo, por iso o mundo aborrécevos. Lembrádevos da palabra que vos dixen: non hai servo maior có seu señor; se a min me perseguiron, hanvos perseguir tamén a vós; se gardaron a miña palabra, tamén gardarán a vosa. Todo isto hánvolo facer por causa miña, pois non coñeceron a quen me mandou.

Meditación
As persoas cristiás estamos no mundo, somos do mundo; o mundo está formado por un número inmenso de criaturas, entre as que se atopan os homes e mulleres todos do mundo. A eles nos debemos as comunidades cristiás. O mundo é a nosa casa común; co mundo todo únennos lazos fondos de codependencia, de irmandade. É unha mágoa que entremos en conflito co mundo. O noso é simplemente vivir ao estilo de Xesús, e compartir humildemente cos nosos contemporáneos ese estilo de vida, porque nos parece un tesouro que pode axudar moito a levar unhas vidas dignas, sas, solidarias, felices. Que nos ridiculizan por iso? Ben, que lle imos facer. Que mesmo chegan a  desprezarnos, a perseguirnos, a matarnos?  Vale, alá eles.
Pero tamén está ben que nos preguntemos o porqué ás veces de tanta rabia, de tanto problema connosco. Pode ser que a inocencia moleste, que a verdade moleste, que os berros de solidariedade molesten. Foi o que lle pasou a Xesús. Pero tamén pode ser que nos arrimemos ao poder, que defendamos privilexios, que nos guste impoñer o noso. O amor, o servizo, a solidariedade coa xente máis débil é a gran chave que pode abrir todas as portas. Aí é onde mellor poderemos entendernos e convivir.

Oración
           
Señor, Señor,
polo teu amor…
que saibamos amar o mundo
e todo o que o embelece e compón.
Que saibamos ollarnos
con ollos de fraternidade sempre.
Que nos movamos sempre
por razóns de servizo e de xustiza.
Que aprendamos de ti a soportar incomprensións
como parte non pequena da nosa fidelidade.
Que nunca vaiamos de vítimas,
senón de humildes servidores no teu nome.

Acción
Podemos mirar se como persoas ou comunidade cristiá estamos tendo algún tipo de conflito co “mundo”. Por que é? ¿Por sermos fieis a Xesús, ou por outras historias? Podemos mirar tamén se non nos estaremos acomodando demais ao funcionamento do “mundo”, sen dar a cara pola verdade, pola xustiza, pola solidariedade. Todo pode ser.


Ningún comentario:

Publicar un comentario

Reservámonos o dereito de determinar que comentarios non deben ser publicados co obxectivo de manter un diálogo respetuoso, enriquecedor e fluido.