04 xuño, 2021

Fratelli tutti: oración 8 capítulo

 


PREGARIA 
(Capítulo 8 da encíclica)

As relixións ao servizo da fraternidade no mundo
(parafraseando cousas do n. 277)

 
Manuel Regal Ledo

Que a túa música, Xesús de Nazaré,
vibre coma Boa Nova nas nosas entrañas.

Para non perdermos a ledicia
que brota da compaixón,
nin a tenrura
que nace da confianza,
nin a capacidade de reconciliación
que atopa a súa fonte
en recoñecernos sempre
coma persoas perdoadas, enviadas.

Pobres de nós
se a música do teu Evanxeo
deixa de soar nas nosas casas,
nas nosas prazas,
nos traballos, na política e na economía!

Daquela apagariamos en nós
a melodía que ten o poder
de aledarnos, conmovernos e desafiarnos
para loitar pola dignidade de todo home e muller.

Que aprendamos a interpretar ben na vida
a melodía do Evanxeo,
facendo orquestra e coro
coas demais tradicións relixiosas,
para eterna loanza do marabilloso Deus común,
Pai e Nai universal, cósmica,
que a todos nos sustenta e alenta
cara á fraternidade respectuosa e creadora
con todo ser humano,
con todo canto existe.

Grazas, Xesús, polo teu Evanxeo,
o noso maior don,
e, encarnado en nós nos nosos tempos,
a nosa maior ofrenda tamén
para facer deste mundo unha verdadeira casa común.

Que a túa música, Xesús de Nazaré,
vibre coma Boa Nova nas nosas entrañas.


Ningún comentario:

Publicar un comentario

Reservámonos o dereito de determinar que comentarios non deben ser publicados co obxectivo de manter un diálogo respetuoso, enriquecedor e fluido.